مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سمند ريل با حضور سهامداران شركت در مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ برگزار گرديد و بازرس قانوني شرکت نسبت به صورت هاي مالي ارائه شده جهت سال هاي منتهي به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ اظهار نظر مقبول ارائه کرد .

همچنين موسسه حسابرسي راهبرد پيام براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به عنوان بازرسي قانوني شرکت انتخاب گرديد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *