معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اگر مي‌خواهيم حمل‌ونقل را اقتصادي کنيم و با دنياي بيرون ارتباط داشته باشيم، بايد راه‌حلي براي روان‌سازي ترانزيت در کشور بيابيم.

عبدالهاشم حسن‌نيا  عنوان کرد: ايران با داشتن حدود 340 هزار ناوگان و همسايگان مختلف در اطراف کشور، وجود کريدور شرق به غرب و دسترسي به آبهاي گرم از موقعيت ذاتي خوبي براي ترانزيت برخوردار است.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه فاصله معناداري بين ريل و جاده وجود دارد، عنوان کرد: ما نمي‌توانيم 150 هزار وسايل نقيله را درکوتاه مدت طي سه چهار سال آينده از رده خارج کنيم. نوسازي ناوگان با توجه به قيمت تمام شده خودرو قبل از افزايش ارز براي هر خودرو حدود  600 تا 700  ميليون تومان بود و متاسفانه بعد از نوسانات اخير ارز قيمت آن به بالاي يک ميليارد تومان رسيده است.

حسن‌نيا اضافه کرد: اگر مي‌خواهيم حمل ونقل را اقتصادي کنيم و با دنياي بيرون ارتباط داشته باشيم، بايد راه‌حلي براي روان‌سازي ترانزيت در کشور بيانديشيم، شايد اين امر در کوتاه مدت به نفع رفتارهاي سازماني ما نباشد ولي به نفع اقتصاد ملي و اشتغال است.

وي خاطرنشان کرد: از اين جهت ما دنبال اين هستيم که اقداماتي را درجهت بهبود در آمد حمل ونقل انجام دهيم تا درنهايت باعث توليد ثروت و سرمايه ملي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي درخصوص برنامه دولت براي ترانزيت و حمل ونقل بين‌المللي، تصريح کرد: بايد نگاهي به دستورالعمل‌هاي مربوط به عبور از مزر بياندازيم و در صورت نياز آن‌ها را اصلاح کنيم و از شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي داخلي در ‌مقايسه با شرکت‌هاي حمل و نقل کشور هاي ديگر حمايت کنيم و براي محقق ساختن اين هدف بايد در مرحله اول براي شرکت‌هاي حمل ونقل بين‌المللي مزيت‌هايي ايجاد کنيم، قوانين و دستورالعمل‌ها را اصلاح کنيم و براي رقابت با شرکت‌هاي حمل ونقل کشورهاي ديگر روش‌هايي اتخاذ کنيم که اقتصادي بشمار آيد.

حسن‌نيا افزود: همچنين براي اينکه شرکت‌ها بتوانند در بخش ترانزيت بيشتر از گذشته فعال باشند بايد ناوگان باري را توسعه دهيم تا ترانزيت دو برابر شود و راهکار اصلي اين افزايش اين است که براي نوسازي ناوگان بايد برنامه ششم توسعه، ماده 30 را پيگيري کنيم تا بتوانيم ناوگان داخل کشور و ناوگان برون مرزي که وظيفه ترانزيت را برعهده دارند تقويت کنيم.

منبع: خبرگزاري ايسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *