کاهش هزینه تن کیلومتر حمل کانتینر خالی از ایرانخودروی خراسان به چابهار

شرکت سمندریل در راستای اجرای پروژه حمل قطعات خودروی هایما که در مسیر چابهار به ایرانخودروی خراسان در حال انجام می باشد ، به عنوان پیمانکار حمل در حال فعالیت می باشد . اقدامات این پروژه شامل حمل کانتینر پر از چابهار به ایرانخودروی خراسان و حمل کانتینر خالی از ایرانخودروی خراسان به چابهار می باشد .

با عنایت به حجم بالای عملیات حمل در این پروژه و صدور بارنامه در هر یک از مسیرهای رفت و برگشت و بررسی کارشناسان حوزه عملیات شرکت سمندریل و پیگیری های صورت گرفته از ادارات راهداری مبلغ تن کیلومتر بارنامه های حمل کانتینر خالی به مقصد چابهارکاهش چشمگیر یافته که این امر موجب کاهش هزینه 55 درصدی صدور بارنامه کانتینرخالی خواهد شد .