خدمات جاده ای

بدون شك بزرگ ترين و گسترده ترين شبكه ارتباطی جهان اختصاص به حمل ونقل جاده ای دارد. شركت سمندريل نيز به منظور ارائه خدمات مطلوب در عرضه حمل و نقل تركيبی قدم در اين راه نهاده و امكانات سخت افزاری و نرم افزاری خود را به نحو مطلوبی بكار برده است.

ناوگان جاده ای

شركت سمندريل با بکارگیری ناوگان ملکی متنوع اعم از انواع کشنده و نیم یدک جهت بارگيری، حمل و تخليه انواع كالا از جمله خودرو، بدنه و قطعات خودرو، لوله های قطور، كانتينر و ساير محصولات غير كانتينری و مواد نفتی و شيميايی بصورت محموله های مظروف آماده ارايه خدمت در تمام نقاط می باشد.

كليه ناوگان سمندريل مجهز به سيستم ردياب GPS  بوده و به صورت لحظه ای اطلاعات دريافتی از وضعيت حمل محموله ها مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد و در صورت نياز به مشتريان اعلام می گردد.

دارایی ها و تجهیزات جاده ای

شركت سمندريل با بهره گيری از پايانه جاده ای خود در غرب تهران به صورت متمايزی ارائه خدمت می كند. پايانه جاده ای غدير به علت موقعيت جغرافيايی مناسب و سهولت دسترسی به آزادراه ها و مراكز صنعتی تهران و برخورداری از امكانات ويژه و رعايت بالاترين استانداردهای تعمير و نگهداری، حفاظتی و حراستی نقطه عطفی در خدمات حمل و نقل شركت سمندريل به شمار می رود و می تواند الگوی مناسبی برای ساير شركت های فعال در اين عرصه باشد. اين پايانه حدود 11.000 مترمربع مساحت دارد و مجهز به انواع امكانات تعميرگاهی، كارواش و ساير قابليت های تكميلی است.

مزایای همکاری با بخش جاده ای سمندریل

با توجه به رعايت دقيق استانداردها و اصول علمی در كليه فرآيند های حمل، بارگيری، تخليه و تحويل بار، شركت سمندريل همكار مناسبی با عنايت به ويژگی های زير می باشد:

دقت در بارگيری، حمل و تخليه با رعايت استانداردها

حمل مناسب با دقت، سرعت و كيفيت مطلوب

امكان رديابی محموله در طول فرآيند حمل

امكان حمل door to door 

قيمت رقابتی مناسب

پاسخ گويی و همراهی با مشتريان در تمام مراحل