خدمات تخلیه و بارگیری

سمندریل با داشتن چندین سایت فعال در ایران و تأمین ادوات و تجهیزات بارگیری و تخلیه در آن ها از جمله بندر خشک آپرین به عنوان بزرگ ترین بندرخشک ایران، با تخلیه و بارگیری بالغ بر 40 هزار تن محمولات در ماه از جمله کانتینر، رول ورق آهن، لوله، جامبو بگ و … این امکان را به مشتریان خود می دهد که بتوانند بدون نگرانی در تأمین این تجهیزات، محمولات خود را بر روی واگن بارگیری و یا از آن تخلیه نمایند.

سایت آپرین مجهز به تجهیزات متنوع لجستیکی از جمله 10 عدد لیفتراک 10تن، 5 عدد لیفتراک 5 تن، 2 عدد لیفتراک 40 تن، 2 ریچ استاکر (جهت تخلیه کانتنیر) می باشد. همچنین این امکان نیز به شما داده می شود تا در صورتی که انباری بابت نگهداری محمولات خود پس از تخلیه از واگن ندارید با در اختیار گذاشتن  20 هزار متر فضای انبار سرپوشیده و 40هزار متر فضای انبار سرباز تا اقدام مجدد، از محمولات شما نگهداری کنیم.