حمل محصول شرکت سمندریل در حوزه ریل

حمل محصول توسط شرکت سمندریل  در حوزه ریلی به دو روش سایت به سایت و حمل مویرگی-ترکیبی می باشد.

در حمل سایت به سایت محصولات از سایت های خراسان ، فارس ، تبریز و کرمانشاه و توسط شرکت سمندریل بارگیری وبوسیله واگن (ریل) به مقصد ایران خودرو تهران ارسال و پس از رسیدن واگن ها به مقصد خودروها تخلیه و شستشوو تحویل می گردد.

در حمل مویرگی، محصولات در سایت های مختلف بارگیری و به مراکز استانهای آذربایجان ، خراسان ، فارس و خوزستان و…. ارسال شده و پس از رسیدن واگن و تخلیه در پارکینگ های مربوط به هر استان مجدد بر روی تریلربارگیری شده و با تریلی به نمایندگی های استان های مربوطه ارسال و تحویل می گردد.(حمل مویرگی)

با توجه به  ابلاغ گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر افزایش حمل ریلی محصولات و در راستا افزایش رضایتمندی وبا توجه به آزاد سازی محصولات در مقایسه حمل 6 ماهه نخست سال 99 با 6 ماهه نخست سال 1400 افزایش به شرح ذیل می باشد:

حمل ریلی در 6 ماهه نخست سال 99 تعداد 8452 دستگاه

حمل ریلی در 6 ماهه نخست سال 1400 تعداد 17727 دستگاه

این افزایش حمل 200% حاصل تلاش و پشتکار کلیه همکاران شاغل در گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت ایسیکو، شرکت سمندریل بوده و لازم است از زحمات کلیه همکاران گرانقدر تشکر گردد.