بهره برداری از ناوگان ملکی شرکت سمندریل

همزمان با 26 آذر روز ملی حمل و نقل، آیین بهره برداری از 60 دستگاه کشنده فوتون شرکت سمندریل با حضور مدیر عامل شرکت ایسیکو، سمندریل و مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو برگزار شد.

امید است اضافه شدن این خودروها از نظر ایمنی منجر به کاهش خطرات و سوانح جاده ای، از نظر زیست محیطی منجر به کاهش آلایندگی ها و از نظر سلامت با توجه به نوسازی خودروها، ارگونومی و سلامت رانندگان را دربر گیرد.

در این راستا قسمتی از خودروها به رانندگان تحویل داده شد و تا پایان سال تمامی تعهدات صورت گرفته محقق خواهد گردید.