برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت سمندریل

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سمندریل سهامی خاص برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 در روز یک شنبه مورخ 24/02/1402 ساعت 14 با حضور سهامداران در محل قانونی شرکت با حضور آقایان حسین محمدی گل­ تپه و آقای بیگلرخانی نمایندگان محترم صاحبان سهام شرکت، آقای طاهریان، مدیرعامل و آقایان خجسته پور و حسین زاده، اعضای محترم هیأت مدیره و آقای عباسی نماینده محترم بازرس و حسابرس قانونی تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، انتخاب هیئت رئیسه، رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع اعلام و دستور جلسه توسط ایشان قرائت گردید و ابتداً گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط جناب آقای عباسی قرائت شد و در ادامه گزارش هیئت مدیره به مجمع اعلام گردید پس از بحث و بررسی و پاسخ به سوالات سهامداران، عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت منتهی به تاریخ 29/12/1401 با تأیید ریاست مجمع و نمایندگان سهامداران حاضر در جلسه تصویب شد و مجمع از فعالیت مدیریت و کارکنان در پیشبرد اهداف عالیه شرکت تشکر و قدردانی نمود.