بازدید کارکنان شرکت از باغ ملی گیاه شناسی ایران

 

بازدید کارکنان شرکت سمندریل از باغ گیاه شناسی ملی ایران برگزار شد که با استقبال دلگرم کننده همکاران گرامی روبه رو شد.

مورخ 4ام آبان ماه جمعی از همکاران با هدف ارتباط بیشتر با یکدیگر و نیز به منظور افزایش نشاط سازمانی از باغ گیاه شناسی ملی ایران بازديد كردند. لازم به ذکر است باغ گیاه شناسی ملی ایران به وسعت ۱۴۵هکتار در دامنه جنوبی رشته کوه البرز در اراضی چیتگر، در شمال غربی تهران واقع گردیده است.

عملیات طراحی و احداث این باغ از سال ۱۳۴۸ توسط کارشناسان ایرانی و با همکاری تعدادی از کارشناسان خارجی آغاز شد و نقشه جامع باغ طراحی گردید. در طرح جامع ایجاد رویشگاه های نمونه که نشان دهنده مناطق رویشی مختلف ایران و جهان باشند مورد توجه بوده است.