ارزیابی مدیریت تعالی سازمانی در شرکت سمندریل آغاز شد

ارزیابی مدیریت تعالی سازمانی در شرکت سمندریل، صبح امروز با حضور نمایندگانِ سازمان مدیریت صنعتی آغاز شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت سمندریل، برنامه ارزیابی تعالی سازمانی سال 1401 صبح امروز سه‌شنبه 11 بهمن 1401  با حضور ارزیاب‌های سازمان مدیریت صنعتی آغاز شد.

شرکت سمندریل برای اینکه بتواند گام‌های بزرگی در راستای حرکت به سمتِ سازمان متعالی بردارد؛ نقشه راهی برای خود تعریف کرده و در مسیرِ تعیین شده در این نقشه حرکت می‌کند. شرکت سمندریل می‌خواهد به عنوان سازمانی متعالی در کشور شناخته شود

سازمان‌هایی که مدل ملی تعالی سازمانی را در درون خود پیاده کرده‌اند، به صورت سالانه از سوی سازمان مدیریت صنعتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ارزیابی سالانه شرکت سمندریل، امروز سه‌شنبه یازدهم بهمن 1401 آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت.

جایزه ملی تعالی سازمانی اسفند امسال با اهدای گواهینامه، تقدیرنامه و تندیس؛ برگزیدگان خود را معرفی می‌کند.

مدل تعالی سازمانی و جایزه ملّی بهره‌وری و تعالی سازمانی از سال 1382 توسط موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی راه اندازی شد. برخی از مدیران سازمان‌های ایرانی با استقرار این مدل به دنبال آن هستند که به چارچوب مناسبی برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود دست یابند و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود خود را بشناسند و در جهت تعریف برنامه‌های بهبود و اجرای آنها گام بردارند.

چارچوب اصلی جایزه ملی تعالی سازمانی، مدل تعالی سازمانی EFQM است که در سال‌های اخیر با تغییر اندک در این مدل تعالی، مورد استفاده قرار گرفته است.

موسسه مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی با سازمان مدیریت صنعتی ادغام شد تا در نهایت ماموریت برگزاری جایزه تعالی سازمانی به سازمان مدیریت صنعتی واگذار شود.