آغاز حمل ریلی محصولات ایران خودرو به کشور سنگال توسط شرکت سمندریل

با توجه به همکاری های بین المللی میان دو کشور ایران و سنگال در راستای حضور موثر گروه صنعتی ایران خودرو در بازار این کشور و سایر کشورهای منطقه غرب آفریقا؛ مذاکراتی که در خصوص گسترش روابط تجاری و عرضه سبد صادراتی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفته و با توجه به توانمندی ها و تجارب موفق شرکت سمندریل در حمل بین المللی،  حمل ریلی 51 دستگاه خودرو که متشکل از خودروهای تاکسی سمند، تارا و دنا و قطعات خودرو می باشد، از طریق راه آهن ج.ا.ا به بندر مرسین ترکیه توسط شرکت سمندریل انجام می­پذیرد و پس از آن به روش حمل دریایی به کشور سنگال ارسال می­ گردد.