آغاز اجرایی سوله دوم سایت لجستیکی آپرین

احداث سوله دوم سایت لجستیکی آپرین با سرعت آغاز شده است. با لطف خدا و همت مدیران محترم شرکت ایسیکو و سمندریل ،پس از توافق نهایی با راه آهن ج.ا.ا در خصوص تمدید مدت قرارداد سایت لجستیکی ،احداث سوله دوم این مجموعه با هدف افزایش ظرفیت انبارداری ورق های گروه صنعتی ایران خودرو با تامین نقدینگی پروژه آغاز گردیده است.

با تکمیل و بهره برداری از این پروژه در اوایل سال 1401 ظرفیت انبار ورق در فضای سربسته به میزان چشمگیری افزایش یافته و مدیریت انبارش و کاهش هزینه های لجستیکی مرتبط با این کالاها به میزان قابل توجهی بهبود یافته و محقق خواهد شد.

لازم به ذکر است، میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه تا نیمه آبان 1400 حدود 30 درصد بوده است.