گواهینامه ها و جوایز

عضویت در

فدراسیون انجمن حمل و نقل بین المللی کالا

فیاتا

گواهینامه

استاندارد ISO 9001:2015

در مدیریت کیفیت

از مؤسسه TUV آلمان

گواهینامه

کسب رتبه ۳۵۲

در بین شرکت های ایرانی

 

عضویت

در اتاق بازرگان، صنایع، معادن

و کشاورزی تهران

مجوز

ارائه خدمات حمل و نقل ریلی

از شرکت راه آهن ج.ا.ا

مجوز

ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای

از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران

تقدیرنامه و تندیس

دو ستاره تعالی سازمانی

از مرکز تعالی سازمانی

سازمان مدیریت صنعتی

تقدیرنامه و تندیس

جشنواره تعالی حمل و نقل ریلی

از راه آهن جمهوری اسلامی ایران