گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

امروزه یکی از کلیدهای رقابت و موفقیت سازمان ها، استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، پیروی از استانداردهای داخلی و بین المللی همچنین حضور فعال در سازمان ها و انجمن های مربوطه می باشد.

سمندریل با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه  ISO 9001: 2008 از ابتدای فعالیت خود و الزام کلیه پرسنل به رعایت و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های آن همواره در صدد بوده است تا با افزایش سطح کیفی خدمات خود، رضایتمندی و اطمینان مشتریان خود را کسب نماید. در حال حاضر نیز بمنظور ارتقاء، به روز آوری و افزایش بهره وری  سازمان، در حال طی مراحل اخذ گواهینامه ISO 9001:2015 می باشد.

استقرار و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی (EFQM) از سال 1394 با هدف توسعه سیستم مدیریت و توسعه فرآیندهای کسب و کار در شرکت سمندریل آغاز شد و پس از طی مراحل مقدماتی، این شرکت در دو سال پیاپی موفق به کسب سه تقدیرنامه تعهد به تعالی از سازمان مدیریت صنعتی و راه آهن جمهوری اسلامی شد.

عضویت و حضور در سازمانها و انجمن های داخلی و بین المللی همواره بعنوان یکی از ویژگی های سازمانهای پویا و فعال مطرح شده و سمندریل نیز با عضویت در انجمن های مرتبط با حوزه فعالیت خود، علاوه بر آگاهی از آخرین رویدادها، دستاوردها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، خود را متعهد به ارائه خدمات با کیفیت بالا و در حد استاندارد این سازمان ها و انجمن ها نموده است.

   گواهینامه عضویت  انجمن  FIATA 

(از سال 2008 تاکنون)

  گواهینامه ایزو 2015 – 9001

(اردیبهشت 1398) 

        گواهینامه یک ستاره تعهد به تعالی

        از پانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی

        (اسفند 1396)   

 

 گواهینامه دو ستاره تعهد به تعالی

از چهارمین جشنواره تعالی حمل و نقل ریلی راه آهن ج.ا.ا

(اسفند 1396)   

گواهینامه یک ستاره تعهد به تعالی

سومین جشنواره تعالی حمل و نقل ریلی راه آهن ج.ا.ا

(اسفند 1395)   

رفتن به نوار ابزار