آرمان و چشم انداز

سمندریل پیشرو در ارائه­ خدمات جامع حمل و نقل چند وجهی و لجستیک در سطح کشور

سمندریل درصدد است با توسعه زنجیره ارزش مشتریان خود و با انجام فعالیت­های جامع حمل و نقل نظیر حمل و نقل چندوجهی، خدمات انبارداری، خدمات بار فرابری (فورواردری)، ارائه خدمات اسنادی حمل، خدمات گمرکی، خدمات حمل DOOR TO DOOR و… حائز جایگاه معتبر در ارائه خدمات حمل و نقل و لجستیک در کشور شود.

رسالت " فلسفه وجودی و مأموریت سازمانی"

شرکت سمندریل با بهره­ گیری از تجربه و دانش فنی خود در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل ریلی، جاده ای، چندوجهی، انبارداری و لجستیک، ترانزیت و فورواردری و همچنین خدمات گمرکی و اسنادی فعالیت می کند و می­ کوشد تا با افزایش میزان کارایی و اثربخشی منابع در اختیار خود اعم از منابع انسانی، مالی، زمانی، مادی و اطلاعاتی، خدماتی با قیمت رقابتی و کیفیت مطلوب ارائه نموده و رضایت ذینفعان را تأمین نماید.

سرفصل مأموریت های اصلی

 • ارائه خدمات حمل و نقل ریلی و جاده ای و چندوجهی
 • ارائه خدمات انبارداری و لجستیک
 • ارائه خدمات ترانزیت و فورواردری
 • ارائه خدمات حمل و نقل DOOR TO DOOR
 • ایجاد زیرساخت در حوزه خدمات تخصصی لجستیکی و انجام فعالیت های پشتیبانی – عملیاتی

شکست چشم انداز

 • سال 1399 : توسعه خدمات حمل و نقل جاده ای، خدمات انبارداری و لجستیک
 • سال 1400 : تکمیل خدمات انبارداری، استقرار خدمات گمرکی و توسعه حمل و نقل جاده ای در خارج گروه
 • سال 1401 : توسعه خدمات فورواردری و ورود به عرصه nvoce
 • سال 1402 : تکمیل خدمات ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، توسعه (nvoce) خدمات حمل و نقل کانتینری
 • سال 1403 : خدمات حمل و نقل دریایی، توسعه حمل و نقل ترکیبی و بین المللی

ارزش ها

با توجه به انتظار ذینفعان و با نظر به تعالی سازمانی، ارزش های شرکت به شرح ذیل تدوین گردیده است:

 • ارزش افزایی برای سهامداران
 • مشتری مداری
 • ارائه خدمات با کیفیت مطلوب
 • توجه به سرمایه های انسانی
 • نتیجه گرایی و بهبود عملکرد
 • مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی

درباره ما

چشم انداز و مأموریت

رفتن به نوار ابزار