دعوتنامه ارائه پيشنهاد قيمت
موضوع: دعوت به مناقصه عمومی تأمین و خریدماشین آلات و ادوات و تجهیزات لجستیکی
احتراما ًبه استحضار ميرساند به منظور تأمین و خریدماشین آلات و ادوات و تجهیزات لجستیکي این شرکت به شرح مشخصات فني
مندرج در این اسناد فایل پیوست ، از کلیه تأمین کنندگان ، سازندگان و شرکت هاي بازرگاني و اشخاص حقیقي و یا حقوقي مجرب و معتبر دعوت به
همکاري مي نماید.

اسناد مناقصه عام تأمین و خریدماشین آلات و ادوات و تجهیزات لجستیکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *