نمایندگی های سمندریل

یکی از ارکان تعیین کننده مزیت شرکتهای حمل و نقل، گستردگی شبکه نمایندگی آنها بوده و سمندریل نیز با شناسایی مناطق و محورهای پرتردد و استراتژیک نسبت به ایجاد نمایندگی در مناطق مختلف مبادرت ورزیده و در حال حاضر علاوه بر دفاتر اصلی معرفی شده، دارای  23  نمایندگی فعال در سطح کشور می باشد.

نمایندگی خراسان بعنوان پل ارتباطی با کشورهای منطقه CIS ، نمایندگی آذربایجان شرقی بعنوان دروازه ورود به ترکیه و کشورهای اروپایی، نمایندگی اصفهان بعنوان مرکز اصلی تولید محصولات فولادی، نمایندگی های بندرامام و امیرآباد نیز بعنوان بنادر مهم ایران، از مهمترین نمایندگی های سمندریل در سطح کشور می باشند.

اراک، اندیمشک، انجیلاوند، بافق، بم، جلفا، سیرجان، سمنان، سرخس، ساری، زنجان، زاهدان، درود، کرمان، گرمسار، ماهشهر و یزد نیز از دیگر نمایندگی های فعال سمندریل می باشند.

دفاتر و نمایندگی های سمندریل

نمایندگی ها 

رفتن به نوار ابزار