ممیزی مراقبتی نوبت اول مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015 در شرکت سمندریل

ممیزی مراقبتی نوبت اول مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015 در شرکت سمندریل، با حضور نمایندہ شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سمندریل، برنامه ممیزی مراقبتی نوبت اول سال 1402 شنبه ۲۷ خرداد با حضور آقای مهندس بابک عظیمی به عنوان (سرممیز) نمایندہ شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران آغاز و  شرکت سمندریل موفق به تمدید این گواهینامه در سال جاری گردید.
شرکت سمندریل برای اینکه بتواند گام‌های بزرگی در راستای حرکت به سمتِ تحقق اهداف خود بردارد؛ نقشه راهی برای خود تعریف کرده و در مسیرِ تعیین شده در این نقشه حرکت می‌کند.