خدمات مشاوره

شرکت سمندریل با بهره گیری از پرسنل کارآزموده و با تجربه، انواع خدمات مشاوره در حوزه حمل و نقل را (به شرح زیر) ارائه می نماید:

– مشاوره در حوزه قوانین و مقررات

– مشاوره انتخاب مسیر

– مشاوره انتخاب ابزار حمل

رفتن به نوار ابزار