حمل و نقل بین المللی

موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه اين امكان را فراهم نموده تا اين كشور بعنوان پل ارتباطی كشورهای آسيايی و اروپايی از اهميت ويژه ای برخوردار گردد. اهمیت موضوع یاد شده در کنار گستردگی شبکه ریلی داخلی، اتصال بنادر ایران به این شبکه همچنین وجود مرزهای ریلی با کشورهای همسایه، موجب ایجاد و عبور کریدورهای مستقیم و غیر مستقیم ریلی از سرزمین جمهوری اسلامی ایران گردیده است.

مرزهای ریلی سرخس و اینچه برون، پل ارتباطی ایران با ترکمنستان و کشورهای منطقه CIS، مرز رازی دروازه ورود به ترکیه و کشورهای اروپایی و میرجاوه بعنوان مسیر ارتباطی با پاکستان از جمله مرزهای فعال ریلی ایران بشمار می روند.

کریدور شمال – جنوب نیز از مهمترین کریدورهای عبوری از ایران می باشد که با هدف اتصال اقیانوس هند به روسیه و کشورهای شمال اروپا ايجاد شده و مسير آن از زمان ورود از طريق بنادر جنوبی ايران تا زمان خروج از طريق بنادر دريای خزر از خاك اين سرزمين می گذرد.

شرکت سمندریل با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص نیروهای کارآمد خود، همچنین بهره مندی از امکانات و تجهیزات ریلی، این امکان را فراهم نموده تا علاوه بر ارائه خدمات حمل و نقل داخلی، نقش بسزايی در حمل و نقل ترانزيت ريلی كشور نيز داشته باشد.

برخی از خدمات قابل ارائه توسط سمندریل در حوزه ترانزیت ریلی به شرح ذیل می باشد:

حمل ریلی  محمولات کانتینری در کریدور شرق به غرب  از مبدا  چین به سراسر  ایران

حمل جاده ای  محمولات در کریدور شرق به غرب  از مبدا  چین به سراسر  ایران و پس از آن به ترکیه و اروپا

 حمل ترکیبی انواع محمولات  در کریدور جنوب به شمال و بالعکس   از بنادر هند به داخل روسیه و در مسیر بالعکس

حمل انواع محمولات کانتینری ، فله و خودروهای سواری در مسیر ایران – ترکیه – ایران

حمل انواع محمولات ترانزیتی در مسیر بندرعباس – سرخس/اینچه برون – بندرعباس

حمل انواع محمولات ترانزیتی در مسیر بندرعباس- بندر امیرآباد – بندرعباس

حمل انواع محمولات ترانزیتی در مسیر رازی – سرخس/اینچه برون – رازی