حمل ورق آهن برای شرکت رینگ سازی مشهد

با عنایت به بازاریابی صورت گرفته در جهت تحقق اهداف کسب بازارهای خارج از گروه، این شرکت موفق به اخذ قرارداد حمل آهن از ایستگاه آپرین به مقصد فریمان جهت محمولات شرکت رینگ سازی مشهد شده است.

در اردیبهشت ماه سال جاری شرکت سمندریل ۱۰۰۰ تن ورق آهن را به مقصد فریمان به  صورت ریلی حمل کرده است.

شایان ذکر است این قرارداد حمل به صورت ماهانه و با توجه به سفارش گذاری قابل اجرا می باشد.