تاریخچه سمندریل

شرکت سمندریل در سال 1383 با هدف توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان “حمل ایمن و سبز” توسط شرکت های راه آهن جمهوری اسلامی ایران و صنایع ریلی گروه صنعتی ایران خودرو (ایریکو) تأسیس گردید و یکسال بعد 9 درصد از سهام ایریکو به شرکت تایدواتر خاورمیانه و مابقی به شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (ایسیکو) واگذار شد.

سمندریل که فعالیت خود را با مالکیت 63 دستگاه واگن باری و با هدف ارائه خدمات ریلی به گروه صنعتی ایران خودرو آغاز نموده بود، در مدت 3 سال با افزایش سرمایه، تعداد ناوگان ریلی خود را به 733 دستگاه افزایش و محدوه مشتریان خود را نیز از داخل گروه صنعتی به خارج از گروه گسترش داد.

در پی اجرای اصل 44 قانون اساسی (سال 1389) شرکت راه آهن ج.ا.ا سهام خود را در بازار فرابورس به شرکت توسعه ترابر ایرانیان واگذار نمود و در نهایت شرکت ایسیکو با خرید سهام شرکت توسعه ترابر ایرانیان در سال 1393 میزان سهام خود را به 91 درصد افزایش داد که در حال حاضر سهامدار اصلی شرکت سمندریل محسوب می گردد.

کسب تجربیات ارزنده، بهره مندی از نیروی متخصص و هدف ارائه خدمات یکپارچه، در سال 1395 منجر به ایجاد دپارتمان حمل و نقل جاده ای، تأمین ناوگان و پایانه اختصاصی همچنین اختصاص فضای انبارش به وسعت 40.000 مترمربع توسط سمندریل و سرآغاز فعالیت او در حوزه حمل و نقل ترکیبی گردید.

رفتن به نوار ابزار