ارائه داشبوردهای مدیریتی در بستر گوشی های همراه در راستای تحول دیجیتال شرکت سمند ریل

یکی از مزایای رقابتی هر سازمان جهت حفظ بقاء و توسعه در اکوسیستم های به شدت در حال تغییر و ناپایدار امروزی، مدیریت مناسب داده­ ها اعم از شناسائی، جمع آوری، ذخیره سازی و تحلیل آنها می باشد. شرکت­ های پیشرو حتی یک گام فراتر رفته و با استفاده از تکنولوژی­ های هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، علاوه بر شناسائی الگوهای پیچیده، اقدام به پیش بینی­ های لازم در حوزه فعالیت خود جهت تسلط حداکثری بر بازار به همراه بیشترین بهره وری ممکن می نمایند.

در این راستا، با توجه به وجود تفکر سیستماتیک مدیریت ارشد شرکت سمند ریل و به تبع آن، تلاش مدیران آن شرکت در راستای تحقق حاکمیت داده، این شرکت، مجهز به دانش هوش تجاری شده است. بر این اساس و در فاز اول، استفاده از داشبوردهای مدیریتی متنوع در محیط Power BI جهت دستیابی آسان مدیران به اطلاعات ضروری حوزه ­های تحت مدیریت در گوشی های همراه خود به بهره برداری رسیده است.