اسناد مناقصه شماره 06ب1400  

اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام کلیه عملیات لجستیکی در سایت آپرین  شماره 05ب1400  

اسناد مناقصه احداث فونداسیون یک باب سوله  شماره 04ب1400  

پیوست شماره 1 

پیوست شماره 2  

پیوست شماره 3  

اسناد مناقصه عملیات خاکی پروژه ساخت یک باب سوله، انبار روباز و مسیر دسترسی در سایت آپرین – اسلامشهر  شماره 03ب1400  

پیوست شماره 1 

پیوست شماره 2  

پیوست شماره 3  

اسناد مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی لجستیکی مورد نیاز کارفرما شماره  02ب1400  

اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات مربوط به حمل ریلی خودرو در تهران به شماره 01ب1400  

رفتن به نوارابزار