ما پایبند به مسئولیت های اجتماعی هستیم

 ما نظارت کاملی بر اجرای استراتژی های خود داریم

 همچنین عملکردمان را نیز با همان دقت مورد ارزیابی قرار می دهیم تا به بهترین نتایج دست یابیم.

هدف، رقابت و پیروزی اخلاق مدارانه، مسئولانه و سودآور است.

(مسئولیت اجتماعی)

جامعه

بیش از یک دهه است که سمندریل با هدف تسهیل آموزش و دستیابی به جامعه ای سالم تر از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست یک مؤسسه خیریه ای که در این زمینه فعالیت دارد، حمایت می کند.

محیط زیست

 حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده ای آلودگی کمتری ایجاد و برای حفاظت از محیط زیست مؤثرتر است به همین دلیل حمل و نقل سبز نامیده می شود. قطارها برای حرکت سوخت را با بازدهی بیشتری می سوزانند و آلایندگی کمتری تولید می کنند. ما به عنوان شرکتی که به عنوان حمل و نقل ریلی تأسیس شده است، فعالیت ها و اهداف خود را برحمل و نقل ریلی متمرکز کرده ایم.

حوادث طبیعی

با تغییر مداوم آب و هوای جهانی، بلایای طبیعی روز به روز در حال افزایش است.
شرکت ها می بایست در مدیریت حوادث اضطراری شرکت نموده و مسئولیت های بیشتری را در قبال جامعه خویش بر عهده گیرند.
سمند ریل در مواقع بروز بلایای طبیعی با تأمین اقلام مورد نیاز و یا ارائه خدمات لجستیکی رایگان همواره نقش فعال و مسئولانه ای ایفا کرده است.

مشتریان

تعاملات ما با مشتریانمان محدود به حفظ یک رابطه سودمند نیست بلکه برای به حداکثر رساندن رضایت مشتری است. این دیدگاه مزایای چندگانه ای مانند حفظ مشتری، افزایش درآمد، بهبود تصویر برند و پایداری کسب و کار را برای ما فراهم می کند.