مدیران ارشد سمندریل

امیررضا طاهریان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

صادق حسین زاده

نایب رییس هیئت مدیره

علیرضا خجسته پور

رییس هیئت مدیره

سید مجتبی مرعشی

معاون لجستیک و بهره برداری

سید علیرضا میرحبیبی

معاون بازرگانی و اقتصادی

عباس استادی

مدیر فنی و مهندسی

حسن ابراهیمی

مدیر لجستیک جاده ای

محمدرضا فرج زاده

مدیر لجستیک ریلی

سید صادق مهدوی

مدیر بازرگانی

مجید بیک محمدلو

مدیر منابع انسانی

مجید دارستانی

مدیر مالی

علیرضا نیکخواه بهرامی

رییس اداره حراست

حسن نعمتی

رییس اداره بازرسی

مژده گل کار

رییس اداره حوزه مدیرعامل و روابط عمومی

تماس با ما

© 1401 شرکت سمندریل. تمامی حقوق محفوظ است.