روش‌های سرمایه‌گذاری در طرح ریلی زاهدان-سرخس با توجه به منابع درآمدی شرکت راه‌آهن

حیدری

مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی پیشنهادهای ارائه شده برای سرمایه‌گذاری در راه‌آهن زاهدان-سرخس به دو روش BOT و PPP را با توجه به دخیل بودن منابع درآمدی شرکت راه‌آهن نیازمند بررسی‌ و کار کارشناسی بیشتر دانست.

مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره روش‌های سرمایه‌گذاری مطلوب در طرح احداث راه‌آهن زاهدان–بیرجند-یونسی اظهار کرد: بر مبنای کلی دو روش تامين مالي را می‌توان مدنظر قرار داد: الف) روش EPCF كه در آن دولت برای احداث پروژه نسبت به صدور و ارائه تضامين حاكميتي اقدام می‌نمايد، ب) روش PPP كه در آن دولت می‌تواند از طريق مشاركت با بخش خصوصی نسبت به تامين مالی و اجرای پروژه اقدام نمايد.

مهدی حیدری بابیان اینکه هر دو روش در خصوص پروژه ريلی زاهدان–بیرجند–یونسی امكان پذير است، افزود: در صورت اجرای پروژه راه‌آهن زاهدان-سرخس به روش BOT، با هدف افزايش توجيه پذيری مالی طرح می‌بايست بخشی از درآمدهای فعلی شرکت راه‌آهن در اختيار سرمايه‌گذار قرار گيرد كه اين امر نيازمند بررسی‌های كارشناسی بيشتر است.

مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح شده از سوی متقاضیان در قالب روش EPCFگفت: در این روش منابع مالی از خارج کشور تأمین می‌شود در مقابل وزارت راه و شهرسازی ضمن ارائه تضامین حاکمیتی مذاكره با متقاضیان را در دست اقدام دارد.

حیدری در مورد روش PPP در پروژه مذکور بیان کرد: پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه راه‌آهن زاهدان-سرخس وجود داشته كه با توجه به دليل درگير شدن منابع درآمدی بهره‌برداری راه‌آهن مشهد- سرخس در طرح تجاری آن، موضوع نیازمند بررسی كارشناسی است تا به لحاظ بازگشت سرمایه، منافع دولت و سرمایه‌گذار در حاشیه امن قرار گیرد.

مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: طرح احداث راه‌آهن زاهدان-مشهد (ايستگاه يونسی) به دو قطعه زاهدان-بیرجند و بیرجند- یونسی تقسیم شده و مقرر شده است قطعه زاهدان به بيرجند در قالب فاينانس خارجی راهبری شود و مدل کاری اجرای پروژه بیرجند به يونسی نیز همانند پروژه راه‌آهن جوین-اسفراین از طریق تشکیل کنسرسیوم و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در دست اقدام قرار گیرد.

حیدری با اشاره به پیشنهاد آستان قدس رضوی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در راه‌آهن زاهدان-سرخس اظهار کرد: بر اساس مذاكرات اوليه مقرر بود تا پروژه حدفاصل زاهدان – مشهد از طريق فاينانس خارجی تامين مالی و اجرا گردد و بر اين اساس آستان قدس رضوی نيز پذيرفته بود نسبت به تأمین ۱۵ درصدی پيش پرداخت سهم دولت و همچنين معرفی فاینانسور خارجی برای تأمین ۸۵ درصد باقیمانده طرح ریلی (در قبال صدور ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارايی) اقدام نمايد.

وی افزود: اين گزينه همچنان در دست مذاكره است. البته لازم به ذكر است كه شرايط بين المللی و اعمال تحريم های ظالمانه عملاً مذاكرات را با وقفه مواجه نموده اما عليرغم آن، همچنان مذاكرات برای حصول نتيجه در دست پيگيری مجدانه است.

مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی همچنين با اشاره به روند اجرایی پروژه احداث راه‌آهن چابهار-زاهدان یادآور شد: قرارداد ساخت راه‌آهن چابهار-زاهدان با قرارگاه خاتم‌الانبیا در سال ۹۲ منعقد و قرارگاه مذكور متعهد به تامين ۲۵ درصد از سرمايه مورد نياز در قالب فاینانس گرديد که از تضمین دولتی برای بازپرداخت برخوردار است و بخش دیگر نيز از محل منابع عمومی در اختيار دولت تأمین خواهد شد.

منبع : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.