خدمات انبارداری

شركت سمندريل به منظور تكميل زنجيره خدمات لجستيك و ارائه كليه خدمات حمل و نقل در  شاخه های  مختلف ريلی، جاده ای و تركيبی در بزرگ ترين بندر خشك كشور خدمات انبارداری و بارانداز خود را مطابق با استانداردهای بروز كشور عرضه می نمايد.

خدمات انبارداری شركت سمندريل در محيطی بيش از 20.000 متر مربع فضای مسقف و 40.000 متر مربع فضای بارانداز با بهره گيری از انواع تجهيزات و ادوات بارگيری و تخليه به مشتريان تقديم می شود.

انبار و بارانداز شركت سمندريل به دليل واقع شدن در بزرگ ترين بندر خشك كشور و دسترسی مستقيم به خط راه آهن سراسری و دسترسی مستقيم به اتوبان ساوه ،كرج و همچنين پايانه حمل و نقل جاده ای نسيم شهر دارای موقعيت بسيار ارزشمندی است كه می تواند همه نيازهای صاحبان كالا را برآورده سازد.